Scholen en mogelijkheden

Op de volgende scholen geef ik les of heb ik les gegeven: Agatha Snellen school, Prinses Margrietschool, Dalton Rijnsweerd, De Paulusschool, Andersenschool, OBS Tuindorp – Jeugdschaakschool Pionnentuin, Gerrit Rietveldcollege (leerlingen van Regenboogschool en Paulusschool), De Spits, OBS De Cirkel, Rietendakschool, Montessorischool Bilthoven, Blauwe Aventurijn.

O Wat betreft de lessen zijn er verschillende mogelijkheden. De lessen  kunnen onder schooltijd worden gegeven. Dit kan het hele jaar door of  gedurende een kortere periode. Op een aantal scholen heb ik  bijvoorbeeld in vijf lessen de basisbeginselen van het schaken  uitgelegd. Ook zijn er scholen die schaken als  keuzevak aanbieden.  Daarnaast is het mogelijk om na schooltijd les te geven aan kinderen  die hier behoefte aan hebben. Dit wordt doorgaans  door de ouders van  de kinderen gefinancierd. Als een school interesse heeft kan er ook een  proefles of een clinic worden aangeboden.

Veel scholen concurreren onderling met elkaar door middel van een afwijkend lesprogramma. Schaken is bij uitstek een vak dat als “unique selling point” kan worden ingezet, bijvoorbeeld voor plusklassen. Daarnaast kan schaken ook gezien worden als aanvullende activiteit of als onderdeel van de buitenschoolse opvang.

 

Geef een reactie