Waarom is schaakles zinvol?

Over het algemeen wordt aangenomen dat schaken een bijdrage kan leveren aan de schoolprestaties. Hoewel dit niet onomstotelijk wetenschappelijk is bewezen, lijkt het schaken op emotioneel, cognitief en sociaal niveau een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen te kunnen leveren.

Op cognitief niveau kan gedacht worden aan analyseren, het ontwikkelen van zelfstandig denken, patroonherkenning, visualiseren en anticiperen. Sociaal gezien leren kinderen zich vooral te verplaatsen in de tegenstander en samen te werken. Op emotioneel vlak worden via het schaken zaken ontwikkeld als geduld, incasseringsvermogen, concentratie en zelfdiscipline.

groep8cirkel

Het is uiteraard ook belangrijk dat het schaken gewoon leuk is. Cor van Wijgerden is een van de grondleggers van de stappenmethode, de lesmethode van de Schaakbond om schaken te leren. Hij zegt hierover:

“Schaken heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen. De schaakstukken fascineren hen door de vorm en de bewegingen over het bord. Het is een spel waarbij je zelf de baas kunt spelen en de consequenties van je daden zijn dan ook geheel voor eigen rekening. Geluk of pech, zoals bij spelletjes als ‘Mens erger je niet’ is er niet. Kortom, kinderen vinden het een leuk spel, zelfs ‘cool’.”

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat schaken standaard onderdeel is van het lespakket op scholen voor hoogbegaafde kinderen. Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 1400 scholen waar onder of na schooltijd geschaakt wordt.

Geef een reactie